Solceller – Kostnad per m²

Solenergi har ökat i popularitet som en ren och hållbar energikälla. För att fatta informerade beslut om investeringar och implementering är det avgörande att förstå de ekonomiska aspekterna.

I denna analys har vi granskat kostnaden per kvadratmeter för solcellsanläggningar i tre olika storlekar: liten, medelstor och stor. Kostnaden per kvadratmeter varierar från 2 396,29 kr/m² till 3 062,5 kr/m², beroende på anläggningens storlek.

Antaganden och specifikationer

För att beräkna kostnaden per kvadratmeter beaktar vi pris per kW, total installerad effekt och yta täckt av solceller.

Liten anläggning

 • Typ: Trina Solar Vertex S
 • Effekt: 425 W
 • Paneler: 10 st
 • Yta: 20,24 m²
 • Pris/kW: 14 550 kr

Medelstor anläggning

 • Typ: Trina Solar Vertex S
 • Effekt: 425 W
 • Paneler: 15 st
 • Yta: 30,36 m²
 • Pris/kW: 12 350 kr

Stor anläggning

 • Typ: Trina Solar Vertex S
 • Effekt: 425 W
 • Paneler: 20 st
 • Yta: 40,48 m²
 • Pris/kW: 11 450 kr

Beräkningar och slutsatser

Genom att använda en enhetlig modell för installationerna får vi en tydlig översikt över kostnaden per kvadratmeter för solcellerna och kan enkelt jämföra resultaten.

Liten anläggning

Kostnad per m² ≈ 3 062,5 SEK/m².

Medelstor anläggning

Kostnad per m² ≈ 2 591,84 SEK/m².

Stor anläggning

Kostnad per m² ≈ 2 396,29 SEK/m².

Större anläggningar visar sig vara mer kostnadseffektiva på grund av konstanta installationskostnader. Det är viktigt att notera dessa kostnader för att fatta välövervägda beslut om solcellsinvesteringar.

 

Skaffa solceller

Vi erbjuder kostnadsfria platsbesök med offertlämning på plats för att inleda din resa mot en hållbar energiförsörjning.