Solceller Karlskoga

När tanken på att skaffa solceller uppstår är ofta den första frågan: Hur mycket behöver jag egentligen kunna? Är det en komplicerad process att installera solceller på sitt tak?

Vi hävdar att det faktiskt inte krävs särskilt mycket kunskap. Det viktigaste rådet är att hitta en installatör som du har förtroende för.

I vår fortsatta genomgång kommer vi att utforska hur det är att ha solceller, med fokus på de två centrala komponenterna i systemet – solpanelen och växelriktaren. Dessutom kommer vi att ta upp ämnen som skatter, lagar och den växande trenden med batterilagring.

Låt oss börja från grunden.

Vad är egentligen solceller?

Jo, solpanelen i sig är en enhet som omvandlar solljus till likström. Likströmmen kan inte direkt användas i våra vägguttag; istället behöver vi en omvandlare, en växelriktare. Den omvandlar solenergin, som är likström, till växelström. Detta sker helt automatiskt, och man behöver inte instruera växelriktaren. Den installeras likt en tvättmaskin eller diskmaskin hemma.

Återbetalningstid

För er som är intresserade av ekonomiska aspekter – återbetalningstiden för en solenergianläggning varierar naturligtvis beroende på elpriset. Vi kommer att gå närmare in på detta lite längre fram.

Men om vi ska nämna något så brukar återbetalningstiden ligga mellan 12 och 15 år. Och då är vi ganska konservativ i vår bedömning. Detta varierar självklart beroende på elprisområdet och de framtida förändringarna i elpriset.

En solenergianläggning förväntas hålla i uppemot 30 år, och kanske till och med längre, särskilt med hänsyn till vissa komponenter. Därför är det viktigt att göra kvalitetsmedvetna val från början.

Om vi överväger en ränta på det investerade kapitalet ligger den vanligtvis någonstans mellan 6 och 10 procent. Detta är naturligtvis relaterat till återbetalningstiden; dessa två faktorer är nära kopplade.

Förväntade produktionen från solpanelerna

Det är också viktigt att ha en uppfattning om den förväntade produktionen från solpanelerna. Om vi antar att vi har solpaneler med en sammanlagd effekt på 1000 watt, vilket ungefär motsvarar tre paneler (eller snarare två och en halv med dagens effekt), kan man förvänta sig en årlig produktion på cirka 850 till 900 kilowattimmar i ett söderläge.

För att ge en referenspunkt för dagens standardpaneler, som vanligtvis har en effekt på ungefär 390 till 420 watt i typiska villainstallationer, kan det vara enkelt att göra en snabb kalkyl.

Om vi antar att en typisk svensk villa har plats för cirka 30 solpaneler, och om varje panel har en effekt på 400 watt, blir den totala effekten 12 000 watt eller 12 kW. Med ett södertak och en taklutning på 30 grader kan man förvänta sig en årlig produktion på cirka 10 800 kWh.

Det är dock viktigt att notera att produktionen varierar över året, med cirka 75 procent av produktionen under sommaren och 25 procent under vinterhalvåret, beroende på solens längd och position på himlen.

Köp och sälj av egenproducerad solel

När du har din egen produktion eller mikroproduktion av solenergi, ger det dig möjligheten att använda den själv eller sälja överskottet till elnätet och få betalt. Processen sker smidigt, och systemet hanterar detta automatiskt utan att du behöver ange något specifikt. Du kommer knappt märka skillnaden mellan att använda solenergi eller köpt el.

Efter installationen av solenergianläggningen behöver du byta till en dubbelriktad elmätare som mäter både export och import av el. En generell tumregel är att du ungefär betalar lika mycket för köpt el som du får för den sålda elen. Elpriset har genomgått betydande förändringar, särskilt på grund av händelser som kriget i Ukraina och störningar i gasleveranserna till Europa, vilket har påverkat den svenska el- och energimarknaden.

Ett exempel

Så här kan det se ut en solig dag när solen skiner på våra solpaneler: solpanelerna genererar likström som våra växelriktare omvandlar till användbar växelström inne i huset. Denna växelström kan vi använda för olika ändamål, såsom att ladda vår elbil, tvätta eller städa. Vi har flexibilitet att använda elen till vad vi än behöver. Den överskottsel vi inte använder kommer att gå till export, och vi får ersättning för den delen baserat på det marknadsmässiga spotpriset.

På natten, när solen inte skiner, kommer vi att köpa el från elnätet som vanligt. Till exempel, om vi behöver ladda en elbil under natten eller om det är en blåsig kväll med mycket vindkraft och låga elpriser.

Vi kommer att fortsätta använda vårt elnät och vår anslutning till elnätet som vanligt men samtidigt minska vårt beroende av det externa elnätet. Kort sagt, vi köper fortfarande den el vi behöver men med möjligheten att själva producera och sälja överskottsel när solen är generös.

Investeringsbidrag

Investeringssbidraget ligger för närvarande på 20 procent. Det innebär att på det offertbelopp du tar in kan du få 20 procent som bidrag. Det gäller både arbetskostnad och materialkostnad och påverkar inte det traditionella rotavdraget, till exempel om du har renoverat badrummet eller liknande. Istället är det två separata potter på 50 000 kr per person och år.

Samma pott gäller dock för batterilagring, där det är 50 procent av batteriets kostnad, inklusive eventuell batteriförberedd växelriktare. Om du köper en elbil behöver du också en elbilsladdare. Om du vill framtidssäkra ditt hus genom att köpa en elbilsladdare redan idag kan du också få 50 procent av kostnaden. Här är det samma pott för både solceller, batteri och elbilsladdare.

Dessa pengar fylls på varje år, så om du gör en investering ett år kan du absolut ta en annan investering nästa år eller året efter det. Det återstår att se hur länge denna ordning kommer att fortsätta.

Solel blir populärare och populärare

Det har hänt mycket inom solcellssverige, speciellt med den kraftiga tillväxten vi upplever inom branschen. Under 2022 installerades det betydande mängder solcellsanläggningar, och trenden ser ut att fortsätta nästan oförminskat under 2023. Tillväxten är imponerande, och solcellsinstallatörerna har fullt upp. Om du idag kontaktar en lokal installatör kan du förvänta dig en ledtid på mellan en till fyra månader innan de kan erbjuda dig en tillgänglig installationstid.

Även elnätsägarna har mycket att hantera. Anslutningsprocessen för att koppla din solenergianläggning till elnätet kan i vissa extremfall ta upp till sex månader. Ledtiderna har alltså ökat, både från installatörer och elnätsägare.

Om du överväger att investera i en solenergianläggning är det viktigt att diskutera dessa ledtider med din valda installatör. Hur lång tid förväntas det ta? Dessutom måste du vara medveten om att även om installatören är klar, kan elnätsägaren sätta stopp för driftsättningen. Det är viktigt att vara väl förberedd och medveten om dessa faktorer. Så se till att vara ute i god tid.

Prisbild

När vi granskar prisutvecklingen för solenergi och solenergiinstallationer, baserat på den årliga omfattande undersökningen från Energimyndigheten, kan vi tydligt se en påtaglig trend. Generellt sett har kostnaderna för solenergiinstallationer ökat över hela linjen. Att investera i solceller har blivit dyrare, och flera faktorer påverkar denna utveckling.

Kriget i Ukraina har haft en omfattande påverkan, särskilt inom områden som matleveranser och logistik i Europa. Många ukrainska lastbilschaufförer och transportkoordinatorer har påverkats, vilket har resulterat i utmaningar och svårigheter med leveranser. Prisökningar på leveranser, global inflation och en försvagad svenska krona mot dollarn och euron är några av de påverkande faktorerna.

För att ge dig vägledning kring kostnaderna för en solenergianläggning är vi något vaga, men priset ligger någonstans mellan 14 och 18 kronor per watt.

Med samma räkneexempel som tidigare, med 30 solpaneler à 400 watt, skulle detta motsvara ungefär 192 000 kronor innan eventuella bidrag. Det är värt att notera att denna siffra kan vara något konservativ. Även om priserna har ökat, har återbetalningstiden faktiskt inte påverkats så mycket, med tanke på den stigande energiprisutvecklingen.

Skaffa solceller

Vi erbjuder kostnadsfria platsbesök med offertlämning på plats för att inleda din resa mot en hållbar energiförsörjning.