Flower Hub

Med Flower Hub är ditt batteri med och stöttar elnätet med flexibilitet, samtidigt som det genererar en extra intäkt för dig som batteriägare.

För att hålla en ständig balans mellan produktion och konsumtion i elnätet krävs det att Flower Hub kopplas till ditt batteri. Det gör att ditt batteri aktivt stöttar elnätet och bidrar till att hålla det i balans.

Ekonomisk ersättning

Genom att delta i stödtjänster för elnätet tjänar du en fast månatlig ersättning från Svenska Kraftnät. Som ägare av ett batteri får du denna ersättning direkt avdragen från din elfaktura varje månad.

Du får betalt varje månad, upp till 270 kr/kW/mån, för varje månad ditt batteri stöttar elnätet. Den exakta ersättningen varierar beroende på den aktiva effekten hos ditt batteri. Ersättningen uppdateras kvartalsvis och baseras på marknadsindex för stödtjänster under det senaste kvartalet. Ersättningen dras automatiskt från din elfaktura varje månad.

Ett vanligt hemmabatterisystem med en aktiv effekt på 10 kW kan generera upp till 32 400 kr per år.

Skaffa Flower Hub

Vi erbjuder kostnadsfria platsbesök med offertlämning på plats för att inleda din resa mot en hållbar energiförsörjning.