Batterilagring

Batterier är mångsidiga och erbjuder en rad användningsområden. En vanlig strategi är att utnyttja dem för att lagra solenergi, vilket möjliggör användning när solen inte är aktiv. Detta ger möjlighet att öka den egna elanvändningen och reducera behovet av att köpa in extern elektricitet.

En annan fördelaktig användning av batterier är att jämna ut toppar i elanvändningen. Särskilt på bostäder där avgifter baseras på den högsta timmen av elanvändning, kan batterier effektivt minimera den högsta användningen och därmed sänka kostnaderna.

Bortom dessa fördelar öppnar batterier upp nya horisonter på marknaden för elkapacitet och frekvens. Det innebär att du har möjlighet att låna ut kapacitet från ditt batteri för att stödja elnätet. Detta utgör en av de mest betydande motiven för att investera i batterilagring – förmågan att aktivt bidra till elnätet och inte bara tillgodose egna behov.

Flower Hub

Som en samarbetspartner till Flower Hub har vi förmånen att integrera deras teknologi med ditt batteri. Det resulterar i en dynamisk enhet som aktivt bidrar till att upprätthålla en konstant balans mellan produktion och konsumtion i elnätet. Med denna lösning genererar Flower Hub även en extra intäkt för dig som batteriägare, vilket inte bara gör investeringen mer lönsam utan också hållbar över lång sikt.

Skaffa batterilagring

Vi erbjuder kostnadsfria platsbesök med offertlämning på plats för att inleda din resa mot en hållbar energiförsörjning.