Hem / Solpaneler kostnad per kvadratmeter – En djupgående analys

Solpaneler kostnad per kvadratmeter – En djupgående analys

I denna artikel har vi undersökt kostnaden per kvadratmeter för solcellsanläggningar av tre olika storlekar: en liten, en medelstor och en stor solcellsanläggning.

Resultaten visade att kostnaden per kvadratmeter för solceller varierade från 2 396,29 kr/m² till 3 062,5 kr/m², beroende på anläggningens storlek.

Intro

Solenergi har blivit alltmer populärt som en ren och hållbar energikälla, och för att fatta välgrundade beslut om investeringar och implementering är det avgörande att förstå de ekonomiska aspekterna.

I denna artikel kommer vi att göra en grundlig analys av solcellers kostnad per kvadratmeter. Genom denna analys hoppas vi kunna ge insikt och vägledning till alla som överväger att ta steget mot ett mer hållbart energiutnyttjande genom solceller.

Antaganden

För att beräkna kostnaden för solceller per kvadratmeter är det viktigt att ta hänsyn till följande variabler:

  1. Pris per kW: Detta representerar den faktiska kostnaden för solceller per installerad kilowatt effekt.
  2. Total installerad effekt: Den samlade kapaciteten hos solcellspanelerna, uttryckt i kilowatt, som används inom systemet.
  3. Yta täckt av solceller: Den exakta ytan som solcellspanelerna täcker, uttryckt i kvadratmeter.

Vi har utfört en detaljerad analys av tre olika solcellsanläggningar, bestående av 10, 15 respektive 20 solpaneler av Trina Solar Vertex S-modellen, var och en med en toppkapacitet på 425 W. Genom att använda identiska solpaneler garanterar vi en exakt mätning av panelernas yta.

Det är viktigt att notera att större anläggningar i allmänhet visar sig vara mer kostnadseffektiva, vilket betyder att de har en lägre kostnad per kW. Denna fördel beror på att många installationskostnader, som till exempel byggandet av ställning och transport, är konstanta och inte varierar beroende på anläggningens storlek.

Dessa faktorer har vi beaktat i våra tre praktiska installationsfall.

AnläggningTypEffektPanelerYtaPris/kW
LitenTrina Solar Vertex S425 W10 st1762 x 1134 mm14 550 kr/kW
MedelstorTrina Solar Vertex S425 W15 st1762 x 1134 mm12 350 kr/kW
StorTrina Solar Vertex S425 W20 st1762 x 1134 mm11 450 kr/kW
Input data

Genom att använda denna enhetliga modell för alla installationer får vi en mer genomgående översikt över kostnaden per kvadratmeter för solcellerna och kan bättre jämföra resultaten mellan de olika solcellsanläggningarna.

Liten anläggning

För detta exempel har vi ett pris per kilowatt (kW) på 14 550 SEK, och vi har en solcellsanläggning med 10 paneler av typen Trina Solar Vertex S. Varje panel har en effekt på 425W.

Steg 1: Beräkning av total installerad kapacitet (kW) Först räknar vi ut den totala installerade kapaciteten för hela anläggningen.

Detta gör vi genom att multiplicera antalet paneler med effekten per panel.

Total installerad kapacitet = Antal paneler * Effekt per panel

Total installerad kapacitet = 10 paneler * 0,425 kW = 4,25 kW

Steg 2: Beräkning av total yta av solpanelerna (m²)

Nästa steg är att beräkna den totala ytan av alla solpaneler i anläggningen.

Vi multiplicerar antalet paneler med deras längd och bredd.

Total yta = Antal paneler * (Längd * Bredd)

Total yta = 10 paneler * (1762 mm * 1134 mm) = 20,24 m²

Steg 3: Beräkning av kostnaden per kvadratmeter (m²)

Nu kan vi beräkna kostnaden per kvadratmeter för solcellerna.

Vi delar den totala kostnaden för anläggningen (pris per kW multiplicerat med total installerad kapacitet) med den totala ytan av solpanelerna.

Kostnad per m² = Total kostnad / Total yta

Kostnad per m² = (Pris per kW * Total installerad kapacitet) / Total yta

Kostnad per m² = 14 550 SEK/kW * 4,25 kW / 20,24 m² ≈ 3 062,5 SEK/m²

Slutsats: Så kostnaden för solcellerna per kvadratmeter (m²) för detta exempel är cirka 3 062,5 kronor per kvadratmeter. Det innebär att det kostar cirka 3 062,5 SEK att täcka en kvadratmeter med solceller i denna solcellsanläggning.

Mellanstor anläggning

För detta exempel har vi ett pris per kilowatt (kW) på 12 350 SEK, och vi har en solcellsanläggning med 15 paneler av typen Trina Solar Vertex S. Varje panel har en effekt på 425W.

Steg 1: Beräkning av total installerad kapacitet (kW) Först räknar vi ut den totala installerade kapaciteten för hela anläggningen. Detta gör vi genom att multiplicera antalet paneler med effekten per panel. Total installerad kapacitet = Antal paneler * Effekt per panel Total installerad kapacitet = 15 paneler * 0,425 kW = 6,375 kW

Steg 2: Beräkning av total yta av solpanelerna (m²) Nästa steg är att beräkna den totala ytan av alla solpaneler i anläggningen. Vi multiplicerar antalet paneler med deras längd och bredd. Total yta = Antal paneler * (Längd * Bredd) Total yta = 15 paneler * (1762 mm * 1134 mm) = 30,36 m²

Steg 3: Beräkning av kostnaden per kvadratmeter (m²) Nu kan vi beräkna kostnaden per kvadratmeter för solcellerna. Vi delar den totala kostnaden för anläggningen (pris per kW multiplicerat med total installerad kapacitet) med den totala ytan av solpanelerna. Kostnad per m² = Total kostnad / Total yta Kostnad per m² = (Pris per kW * Total installerad kapacitet) / Total yta Kostnad per m² = 12 350 SEK/kW * 6,375 kW / 30,36 m² ≈ 2 591,84 SEK/m²

Slutsats: Så kostnaden för solcellerna per kvadratmeter (m²) för detta exempel är cirka 2 591,84 kronor per kvadratmeter. Det innebär att det kostar cirka 2 591,84 SEK att täcka en kvadratmeter med solceller i denna solcellsanläggning.

Stor anläggning

För detta exempel har vi ett pris per kilowatt (kW) på 11 450 SEK, och vi har en solcellsanläggning med 20 paneler av typen Trina Solar Vertex S. Varje panel har en effekt på 425W.

Steg 1: Beräkning av total installerad kapacitet (kW) Först räknar vi ut den totala installerade kapaciteten för hela anläggningen. Detta gör vi genom att multiplicera antalet paneler med effekten per panel. Total installerad kapacitet = Antal paneler * Effekt per panel Total installerad kapacitet = 20 paneler * 0,425 kW = 8,5 kW

Steg 2: Beräkning av total yta av solpanelerna (m²) Nästa steg är att beräkna den totala ytan av alla solpaneler i anläggningen. Vi multiplicerar antalet paneler med deras längd och bredd. Total yta = Antal paneler * (Längd * Bredd) Total yta = 20 paneler * (1762 mm * 1134 mm) = 40,48 m²

Steg 3: Beräkning av kostnaden per kvadratmeter (m²) Nu kan vi beräkna kostnaden per kvadratmeter för solcellerna. Vi delar den totala kostnaden för anläggningen (pris per kW multiplicerat med total installerad kapacitet) med den totala ytan av solpanelerna. Kostnad per m² = Total kostnad / Total yta Kostnad per m² = (Pris per kW * Total installerad kapacitet) / Total yta Kostnad per m² = 11 450 SEK/kW * 8,5 kW / 40,48 m² ≈ 2 396,29 SEK/m²

Slutsats: Så kostnaden för solcellerna per kvadratmeter (m²) för detta exempel är cirka 2 396,29 kronor per kvadratmeter. Det innebär att det kostar cirka 2 396,29 SEK att täcka en kvadratmeter med solceller i denna solcellsanläggning.

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss för att få tips och råd eller för att göra en intresseanmälan.

Telefon: 019-760 75 10
E-post: info@nbeenergy.se


Ditt meddelande kommer automatiskt att skickas till rätt ansvarig person.